fredag 31. desember 2010

Kommuneblome for Eid!

Nå er prosessen godt i gang, og DU kan vere med å bestemme kva for ein av dei fire kandidatane som blir blomen som skal vere med å profilere kommunen vår. Kandidatane er:

Olavsstake (Moneses uniflora)
Bukkeblad (Menyanthes trifoliata)
Forglemmegei (Myosotis)
Bergfrue (Saxifraga cotyledon)

Les meir på Eid kommune sine sider. Her kan du også stemme.

Vi vil nytte høvet til å ynskje alle hjarteleg velkomne på dei ulike arrangementa våre i året som kjem. Vi startar alt den 10. februar kl. 20.00 på Stokkenes gjestegard med temaet frø og såing av stauder, ved fylkessekretær Gro Haga.

Vi i styret i Eid hagelag ynskjer alle som ser innom her eit godt, frodig og blomstrande NYTT ÅR I 2011!

tirsdag 23. november 2010

Trivelig julemøte


Torsdag hadde vi eit svært trivelig julemøte der Fred Arild Grøneng frå Florø viste lysbilder frå ulike hagar han har besøkt på vestlandet. Vi var ikkje meir enn 14 frammøtte, men det hindra oss ikkje i å få ein kjempetrivelig kveld med julegløgg, kaffi, kaker og stearinlys på borda.


Dei fleste bileta Grøneng viste var frå hagar han vitja medan han guida ein journalist frå Norsk hagetidend som skulle lage reportasjar frå vestlandshagar.
Nokre av hagane var ikkje ukjende for medlemmene. Blandt anna såg vi bilete frå hagane til Eva Hagen, Svanhild Ryssdalsnes og Terje Haddal, og alle desse hagane er hagar som hagelaget har vitja i løpet av dei siste åra. (Ryssdalsnes sin hage kjem faktisk også på neste års program)

I pausen overrekte hagelaget sin leiar Herdis Bergset, ein St.Paulia som takk for at han tok turen til Eid. Det Herdis ikkje visste var at ho hadde plukka ut ein av Grøneng sine favorittar blandt inneplantar, og det er jo alltid trivelig når ein treff blink med takkegåvene :)
Grøneng viser fornøygd fram St.pauliaen.


Lokalet var pynta med lilla serviettar, vintergrønt, lysestakar og dekorasjonar så det vart reine adventsstemninga.

Styret i Eid hagelag takkar for ein trivelig hagesesong, og ynskjer med dette ei retteleg god jul og godt nyttår til alle medlemmene. Vi håpar at neste års program som de finn i sidekolonna på bloggen vil friste mange til å følge oss gjennom neste sesong også.

torsdag 4. november 2010

Julemøte med interessant gjest torsdag 18. november

I år har vi bestemt oss for å lage ein liten variasjon på julemøtet vårt, og har fått tak i ein person frå Florø, som skal snakke om vestlandshagar, og ikkje minst vise flotte hagebilete til lyst, nytte og ikkje minst inspirasjon!

Gjesten heiter Fred Arild Grøneng, og han vil vise oss foredraget "Vestlandshagar - ei reise i hagar på Vestlandet og plantene der."

Grøneng har vore aktiv i Hageselskapet sidan 1990 og har i samband med det besøkt
mange hagar. Som plantesamlar er det plantene og samplantingane som er
det mest interessante for han. Han tykkjer hagerommet, natur- eller menneskeskapt,
er interessant.

Hagane i foredraget finn ein i tre Vestlandsfylke, og bilda
er tekne på ulike hageturar over fleire år og på to reportasjereiser for
Norsk Hagetidend saman med Bjørg Raybo. Foredraget er meint å presentere
hagane som type og plantene som er valde for å skape hageuttrykket. Såleis
vil foredraget gje tips både om aktuelle planter og kor dei vil trivast i
hagen.Vestlandshagen kan både vere ei utfordring og ei velsigning å skape,
for klima og jordsmon er både utfordrande og gunstig på same tid i våre
strók.


Han har også arrangert tematurar til Kina og dreg på sin femte tur i påska
2011, denne gongen også med cruise på den Gule Flod og Tibet lagt inn. Det
vil også bli plass til ein kort presentasjon av turprogrammet på møtet. Om du tykkjer det høyrest spanande ut, kan du ta ein kikk på denne linken.'

Møtet vert på Stokkenes gjestegard torsdag 18. november kl 19.00.
Vel møtt til ein trivelig kveld med servering og lotteri i god hagelagsstil :)

torsdag 28. oktober 2010

Eid kommune er nå på banen!

Straks etter at forrige litt frustrerte innlegg vart skreve, kom det inn ein epost frå Eid kommune der dei seier at dei gjerne vil bidra til at Eid kan få seg ein kommuneblome. Det er Stanislawa Voldsund som er vår kontaktperson, og så får vi sjå etter kvart korleis ho vil legge opp prosessen. Oddvin Vonheim frå fylkesstyret informerte oss om korleis dei har gjort det andre stader. Dei fleste har nedsett ein komite der ein har ein representant frå kommunen, ein politikar, ein frå det lokale hagelaget og evt. fleire. Desse kjem så fram til ei to-tre alternativ, som så blir oversendt ei fylkesdekkande nemnd med desse medlemene: fylkesordførar Nils R. Sandal, fylkesstyreleiar Olav Lunden frå KS og Fred Arild Grøneng frå fylkesavdelinga av Det norske hageselskap. Der blir den endelege avgjerda fatta.

På årsmøtet tirsdag 26.10., og tidlegare på Facebook-gruppa vår, kom det fram fleire uformelle forslag til blome:

Skogstorkenebb (Geranium sylvaticum)
Raud jonsokblom (Silene dioica)
Enghumleblom (Geum rivale)
Flikmelde (Atriplex hastata)

Dei som har synspunkt på kommuneblomen til Eid og gjerne vil kome med forslag, kan gjerne det. Skriv ein kommentar etter dette innlegget, skriv på Facebookgruppa vår (søk på Eid Hagelag), eller kontakt nokon av oss i styret på epost eller telefon.

Vi kjem tilbake med meir om dette seinare.

Biletet her er av ei Julerose (helleborus).

onsdag 20. oktober 2010

Sløvt av Formannskapet i Eid!

Nyleg sendte vi i hagelaget epost til Eid kommune der vi ba om at dei tok oppatt saka dei fekk tilsendt for over eit år sidan: om val av KOMMUNEBLOME. Kommuneblomen skal vere identitetsskapande, ha ein relasjon til kommunen og vere eit positivt element i omdømet til kommunen heiter det.

Vi har enda ikkje fått svar på eposten, men saka har tydelegvis vore lagt fram for Formannskapet. Sist laurdag kunne vi lese følgande i Fjordabladet:

"Medan nabokommunane har valt sin kommuneblome, har engasjementet for å velje sin eigen blome vore tilnærma lik null i Eid. Eid hagelag har sendt brev til kommunen og tilbode seg å hjelpe til med dette, men i formannskapet vekte saka lite engasjement då brevet vart referert. Fungerande ordførar Kjell Magne Åshamar (Sp) fleipa med at sentralt plasserte Eid kanskje burde ha ein heil bukett, og det vart mumla om at høymole, som dei fleste har, kan vere ein aktuell blome."

Kva skal vi seie om dette? Eg er i alle fall ikkje imponert. Her i Eid har vi på nokre område forstått kor viktig det er med kultur (nokon som har hørt om opera i det siste?), men det gjeld tydelegvis ikkje all kultur. Eg ser også at naturvernforbundet forgjeves etterlyser respons frå kommunen når det gjeld vern av den truga Flikmelda ved Moengården.

Den 8. oktober kunne vi lese i Fjordenes Tidende at kommunestyret i Selje nå har landa på vill kaprifol (Lonicera periclymenum) som framlegg til deira kommuneblom. Dette blir endeleg avgjort av ein jury der både hageselskapet og Kommunenes sentralforbund er representerte. Der har dei tydelegvis greid det. All honnør til Selje for det.

Vi må sanneleg passe oss så vi ikkje blir sittande att med høymolen som einaste alternativ! (Å velje den snart utrydda flikmelda ville vel trass alt bli litt for flaut...)

onsdag 15. september 2010

Årsmøte tirsdag 26.okt.

Tirsdag 26 oktober kl 20.00 blir det årsmøte i hagelaget.

Møtet vert i dei gamle apotekerlokala i rådhuset.

Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling
2. Konstituering-val av ordstyrar, møtereferent og to til å skrive under på referatet.
3.Årsmelding
4.Rekneskap
5. Endring av vedtekter
6. Val
7.Innkomne saker

Dersom du har saker til årsmøtet, må dette være styret i hende innan 24. oktober. Send gjerne forslag til eidhagelag@yahoo.no

tirsdag 14. september 2010

Spennande ting skjer i 2011

I kveld har vi hatt styremøte i hagelaget og planlagt komande hagelagsår. Vi har mellom anna sett opp Peonmannen på lista, muligens i samarbeid med Vågsøy hagelag. Vi har også mykje anna spennande på planen, så følg med på bloggen for informasjon om kva, kvar og når!

mandag 6. september 2010

Vågsøy hagelag på sopptur til Hornindal

Eid hagelag hadde planar om sopptur i september. Desverre må denne gå ut.

Vi har motteke mail frå Vågsøy hagelag med invitasjon til å delta på sopptur i helga, så dersom du har interesse for sopp og vil være med, så ta kontakt med Vågsøy hagelag.

Under her klistrar eg inn mailen vi fekk:

Hallo igjen!

Minner om sopptur til Hornindal komande laurdag!

Påmelding seinast imorgon tysdag på grunn av innkjøp

Avreise frå Måløy kl 0930, Spiralen.

Vi skal plukke og lære om soppar ved Anne Bråten Seljeset, leiar i Nordfjord Sopp og Urtelag,

infoside:

http://www.soppognyttevekster.no

Sjå også:

http://www.honndalsportalen

Vi skal og bruke soppen i matrettar etterpå, så dagen kjem til å gå med.

Dette gler eg meg til!

Vi satsar på at fineveret held seg til helga, men ta uansett med kle til å vere ute i skogen i og gode sko.

Velkomen, og ta gjerne med ein ven!

Mvh

For Vågsøy Hagelag

Torunn Utnes

fredag 20. august 2010

Fantastisk hagedag på Lote

Torsdag 19. august fekk vi komme til Bjørg Wergeland og Emmanuel Sadorge ved vasskanten på Lote. Hagelaget har vitja denne hagen tidlegare, men mange har ytra ynske om å ta turen igjen. Veiret var nydelig - varmt og godt! Ein utruleg flott dag å gå på hagevandring.


På veg ned mot huset og hagen til møtte vi denne trivelige karen. Han sat liksom der i vindaugsposten og ynskte oss velkomne.

Gangstien ned mot hagen er av den retteleg romantiske sorten. Rekkverket langs stien var nytt sidan sist hagelaget vitja hagen. Rekkverket gjer nok god nytte på glatte vinterdagar, for stien ned er ganske bratt.
Utsikta frå hagen er fantastisk. Her har dei oversikt over alle som ferdast på fjorden. Det var virkelig ein fryd å sitje i hagen og nyte synet av fjord og fjell.

Dette gjestehuset er nytt sidan forrige gong hagelaget vitja hagen. Det får ein virkelig til å tenkje på varmare strok. Inspirasjonen er nok henta frå Frankrike, som er husbonden sitt heimland.

Flotte samplantingar i hagen. Her er det kanskje Acer artopurpureum og Acer shirasawanum som utfyller kvarandre.

Dei bratte skråningane var eit flott syn med ei fin blanding av blomstrande stauder og eviggrøne busker
Ikkje alle plantane er like prangane, men plassert på rett stad er dei likevel flotte blikkfang.

På grunn av at tomta er så bratt, må det lagast trapper og stiar av stein over alt. Innimellom alle desse steinane som er murt opp finn ein ulike stauder som trivast i dette miljøet.

Brua har Emmanuel mura. På grunn av det tørre veiret siste tida, var vassføringa noko beskjeden, men brua er no like fin anten vassføringa er stor eller liten. På andre sida av "vassdraget" fann vi kjøkkenhagen.

Dei fleste kjenner den rosa eller blå hagehortensiaen (Hydrangea macrophylla), men Bjørg hadde ein flott lilla variant ved grillplassen sin. Den gjorde seg godt saman med kuletistel (Echinops bannaticus)Denne kattosten hadde ein nydelig rosa farge, og viste godt igjen i skråninga der den stod

På veg gjennom skogen ned mot fjorden var det sjølvsagt lagt stein å trakke på.

Vi var omlag 25 deltakarar på denne hagevandringa. Det er meg stor glede styret merkjer seg at det stadig kjem nye deltakarar på vandringane våre, så det er ekstra kjekt kvar gong vi ser nye andlet i gjengen :)

Vi takkar vertskapet for ein kjempetrivelig kveld!

onsdag 11. august 2010

19. august: Hagevandring hjå Wergeland og Sadorge på Lote


Hagen til Bjørg Wergeland og Emmanuel Sadorge på Lote er ein flott hage, som mange har hatt gleda av å vitje tidlegare. Eid hagelag var på besøk for nokre år sidan, og fleire har hatt ynskje om at hagelaget skal ta turen igjen.

Brua på biletet er berre eit av steinprosjekta som Emmanuel har mura i hagen.

Hageprogrammet Grønn Glede vitja hagen i 2009, og om du klikkar på linken, kan du sjå innslaget igjen.

Den 19. august tek vi turen tilbake til hagen på Lote. Møt opp på busstasjonen på Nordfjordeid kl 18.00, så køyrer vi i lag.

Det vert lotteri, ein kaffitår og noko å bite i.

mandag 9. august 2010

Eit Fuchsia-eventyr!

Forrige torsdag arrangerte Eid hagelag besøk hos Magne Dalseth på Haugane i Eid for å sjå på den store Fuchsiasamlinga hans. Vi var ein liten gjeng som stilte opp, og vi fekk ei flott oppleving denne fine seinsommarettermiddagen. Under ser du Magne sjølv, i ferd med å fortelje om sin første Fuchsia, som var ein stikling han fekk frå mor si og som han har enda - 40 år seinare. Nå er den som eit lite tre. Dette vart ei skjebnesvanger gave, for den starta noko ein kanskje kan kalle besettelse, og som førte til at han i dag har nærare 200 ulike sortar av denne spesielle planta som heiter Fuchsia, eller Tåre eller Kristi Blodsdråpe som den også har blitt kalla. Hadde det ikkje vore for den spesielle vinteren i år hadde han hatt fleire, for dessverre mista han mange plantar i vinter.
Vi fekk også kome inn i drivhuset, og her beundrar vi eit oppstamma eksemplar av den same planta som han fekk av mora 40 år tidlegare. Han har teke mange stiklingar av denne planta, og noko av det som gjer at folk blir hekta på Fuchsia er truleg nettopp at den er så lett å stiklingsformeire.
Av Fuchsia finst det mange tusen navnesortar etter kvart, og kvart år blir det lansert fleire. Det jobbar ivrige gartnarar verda over for å krysse fram stadig nye og spennande sortar. Den du ser under her heiter "Fire and ice", altså "Eld og is".

Nokre har laaange blomster, og den du ser under er eit eksempel på dei. Navnet hugsar eg dessverre ikkje, men det kan du sikkert få om du spør Magne;-)


Her ser du eit eksempel på Fuchsia med ørsmå blomster. Du finn dei i alle storleikar og fasongar, men ein får nok ein mistanke om at dei som lagar nye sortar kanskje har vore opptekne av å få fram store blomster ei stund....I drivhuset sitt har Magne også eit eksemplar av ein villart: Fuchsia procumbens, ein Fuchsia som kjem frå jungelen og altså er ei plante rett frå naturen. Den lagar store tepper, og har bittesmå blomar som peikar rett opp. Den er faktisk frøekte, og det tyder at du kan så frø av den og få akkurat same planta. Dei foredla Fuchsiaene er dessverre ikkje frøekte, sjølv om dei ofte dannar ein slags svarte bær - som faktisk er etande!

Dersom du har lyst til å ta vare på Fuchsiaene dine i vinter skal du i følge Magne klippe dei ned, ribbe dei for blad, og riste av dei jorda på røttene. Så skal du klippe av dei lyse rottrådane. Dette vil føre til at planta går i dvale. Om du så oppbevarer dei kjøleg men frostfritt i fuktig torv, og kanskje gir dei ein bitteliten skvett vatn nokre få gonger, så skal den skyte friske skot til våren når den blir planta i jord og vatna forsiktig. Da må den ha lys, men når den er i dvale treng den ikkje det.

Start plantane dine tidleg for å få blomstring om sommaren, dei treng nokre veker på å danne knuppar. Dei fleste Fuchsia likar skugge til halvskugge, og kjøleg, vått vestlandsvær trivst dei heldigvis med. Men, det finst også Fuchsia som tåler og likar sol, så dette er ei allsidig plante. Ein ting til: gje den gjødsel jevnleg for flott blomstring. Som Magne seier: alle treng mat for å klare å gjere jobben. Det gjeld også alle slags plantar. Sjølv om Magne brukar Superba i alt vatningsvatn, vil eg seie at det viktigaste er AT du gjødslar - kva du gjødslar med er trass alt ikkje så viktig. Lykke til!

onsdag 21. juli 2010

Fuchsiablomstring hjå Magne Dalseth


Eid hagelag har tidlegare besøkt Magne Dalseth. Han har ei fantastisk samling av fuchsia som verkeleg er verdt å sjå. Forrige gong hagelaget var der, var det litt tidleg i sesongen, så det vart ytra ynskje om nytt besøk i høgsesongen for blomstring.

5. august tek vi igjen turen til Magne Dalseth på Hauane. Vi møtast på busstasjonen klokka 18.00 og køyrer i lag.

Som vanleg blir det loddsalg, ei liten kaffikopp og noko å bite i.


søndag 18. juli 2010

Årets peonblomstring

I år har peonane hatt ei lang blomstringstid på grunn av det kjølege været. Aldri så gale at det ikkje er godt for noko! Eg har teke nokre bilder av ei samling store og flotte peonar i ein hage i nærleiken. Det er visstnok fleire av desse som er importert frå USA. Nå må det seiast at peonar er flotte uansett, om det er vanlege bondepeonar eller meir spesielle sortar. Likevel var desse eit syn, berre sjå her:

Posted by Picasa

onsdag 30. juni 2010

Hagelaget har fått ein ivitasjon frå hagelaget i Stryn. Dei skal besøkje Flor og Fjære og
Baroniet i Rosendal , og dei har ledige plassar om nokon kjenner seg freista.

Stryn Hagelag arrangerer tur til Flor og Fjære fredag 20-søndag 22. august. Vi har framleis plasser ledig,
no går vi ut til våre "naboer" for å sjå om nokon kan ha interresse av å vere med. Det blir 2 overnattinger på hotell.
tilbaketuren går forbi Rosendal, så vi får med oss rosehagen i Baroniet, pris pr.p. i dbl.rom ca.3500, kanskje litt mindre avheng litt av antall(ferge/bomavg) Om vi får med nokre frå dokke, kan vi sikkert køyre om Eid.
Kontakt meg innan 1.juli på 57871336/90869077 el.e-post synna@beinnes.no

mandag 28. juni 2010

Tur til urtegarden "HØGT OG VILT" i Devik, Gloppen

Den 10. juni arrangerte Eid Hagelag tur til urtegarden til Bjørg Devik Aurlien i Devik i Gloppen. Vi var seks personar som deltok, og som fekk ei flott oppleving denne kvelden. På biletet over ser du Bjørg i ferd med å fortelje oss litt om urteproduksjonen sin. Etterpå fekk vi smake på to gode urtetear, før vi tok ein tur nedanfor husa der ho har beda med ulike slags velduftande og spennande vekster.

Ein ting kan seiast om Devik, og det er at det er rimeleg bratt der! Du verda for ein utsikt, og du verda for eit krevande landskap å dyrke noko som helst i. Bjørg fortalde at ho har vakse opp på ein av nabogardane, og vi kan nesten tenke oss at det må vere ein avgjerande faktor når ein velger bustad, og urteproduksjon som leveveg, på ein slik stad.

Til slutt fekk vi kome inn på utsalet i det gamle stabburet, og der hadde vi det obligatoriske loddsalet, samt kaffe og nydeleg rabarbrapai.
Bjørg sel svært mange slags tørka urter og tear, av beste kvalitet trur eg vi kan seie etter å ha fått kikke på både urtetørker og nybygd produksjonsrom i låven. Her er det ikkje noko som går på slump, og produkta til Bjørg er utruleg delikate og freistande. Ho kunne mellom mykje anna tilby eit eige brødkrydder, fiskekrydder og pizzakrydder, urtesalt og tørka kronblad av både ringblomst, kornblomst og hestemynte til mellom anna kakepynt. Lekkert, og utan eit einaste E-stoff.....

Vi fekk vite at ho mellom anna leverer til Gloppen hotell som satsar på lokalt produsert mat, og som har fått mykje ros for den velsmakande maten sin. Vi vil takke Bjørg for at vi fekk kome, og anbefalar alle å ta seg ein tur hit i sommar.