tirsdag 23. november 2010

Trivelig julemøte


Torsdag hadde vi eit svært trivelig julemøte der Fred Arild Grøneng frå Florø viste lysbilder frå ulike hagar han har besøkt på vestlandet. Vi var ikkje meir enn 14 frammøtte, men det hindra oss ikkje i å få ein kjempetrivelig kveld med julegløgg, kaffi, kaker og stearinlys på borda.


Dei fleste bileta Grøneng viste var frå hagar han vitja medan han guida ein journalist frå Norsk hagetidend som skulle lage reportasjar frå vestlandshagar.
Nokre av hagane var ikkje ukjende for medlemmene. Blandt anna såg vi bilete frå hagane til Eva Hagen, Svanhild Ryssdalsnes og Terje Haddal, og alle desse hagane er hagar som hagelaget har vitja i løpet av dei siste åra. (Ryssdalsnes sin hage kjem faktisk også på neste års program)

I pausen overrekte hagelaget sin leiar Herdis Bergset, ein St.Paulia som takk for at han tok turen til Eid. Det Herdis ikkje visste var at ho hadde plukka ut ein av Grøneng sine favorittar blandt inneplantar, og det er jo alltid trivelig når ein treff blink med takkegåvene :)
Grøneng viser fornøygd fram St.pauliaen.


Lokalet var pynta med lilla serviettar, vintergrønt, lysestakar og dekorasjonar så det vart reine adventsstemninga.

Styret i Eid hagelag takkar for ein trivelig hagesesong, og ynskjer med dette ei retteleg god jul og godt nyttår til alle medlemmene. Vi håpar at neste års program som de finn i sidekolonna på bloggen vil friste mange til å følge oss gjennom neste sesong også.

torsdag 4. november 2010

Julemøte med interessant gjest torsdag 18. november

I år har vi bestemt oss for å lage ein liten variasjon på julemøtet vårt, og har fått tak i ein person frå Florø, som skal snakke om vestlandshagar, og ikkje minst vise flotte hagebilete til lyst, nytte og ikkje minst inspirasjon!

Gjesten heiter Fred Arild Grøneng, og han vil vise oss foredraget "Vestlandshagar - ei reise i hagar på Vestlandet og plantene der."

Grøneng har vore aktiv i Hageselskapet sidan 1990 og har i samband med det besøkt
mange hagar. Som plantesamlar er det plantene og samplantingane som er
det mest interessante for han. Han tykkjer hagerommet, natur- eller menneskeskapt,
er interessant.

Hagane i foredraget finn ein i tre Vestlandsfylke, og bilda
er tekne på ulike hageturar over fleire år og på to reportasjereiser for
Norsk Hagetidend saman med Bjørg Raybo. Foredraget er meint å presentere
hagane som type og plantene som er valde for å skape hageuttrykket. Såleis
vil foredraget gje tips både om aktuelle planter og kor dei vil trivast i
hagen.Vestlandshagen kan både vere ei utfordring og ei velsigning å skape,
for klima og jordsmon er både utfordrande og gunstig på same tid i våre
strók.


Han har også arrangert tematurar til Kina og dreg på sin femte tur i påska
2011, denne gongen også med cruise på den Gule Flod og Tibet lagt inn. Det
vil også bli plass til ein kort presentasjon av turprogrammet på møtet. Om du tykkjer det høyrest spanande ut, kan du ta ein kikk på denne linken.'

Møtet vert på Stokkenes gjestegard torsdag 18. november kl 19.00.
Vel møtt til ein trivelig kveld med servering og lotteri i god hagelagsstil :)