fredag 16. oktober 2009

Årsmøte

Årets årsmøte vert 22.oktober kl 20.00 i lokala til frivilligsentralen.

Sakliste:

1. Godkjenning av innkalling.

2. Konstituering

- val av ordstyrar

- val av møtereferent

- val av to til å skrive under møtereferatet

3. Årsmelding

4. Rekneskap

5. Endring av vedtekter?

6. Innkomne saker

7. Val

8. Handlingsplan