onsdag 10. mars 2010

Fotokurs 15. april

Fleire gonger har medlemer ytra ønske om å lære seg meir om fotografering i hagen. Vi har vore så heldige å få Tim Øsleby til å halde eit kveldskurs for oss.

Datoen er sett til 15. april kl 19.00. Det er sett av ca 3 timar til kurset. Kurset vert i Lars Lunde (Fotodoktoren) sine lokale i Nordfjordeid sentrum.

Pris for kurset: Medlemmer 150,- og ikkjemedlemmer 200,-

Kurset vil kunne ta for seg det mest grunnleggjande for digital fotografering på generelt plan. Dvs korleis få bilder inn på pc, korleis holde orden på bileta, og korleis bruke dei. Korleis kvart enkelt kamera virkar blir for mykje å gå inn på på ein kveld, så her bør deltakarane lese eigen brukarrettleiing for kameraet.

Det blir råd om korleis ta betre bilete, generelt og blomsterbilete generelt. Stikkord: Tenke lys og bakgrunn, kva ein tek med i biletet osv.

Dersom det er interesse for det, kan det bli aktuelt med eit oppfølgingskurs til hausten.

Er du intressert, send mail til eidhagelag@yahoo.no eller på telefon til Herdis 95056239


onsdag 3. mars 2010

Kurs i hypertufa 10. april

Laurdag 10.april kl 11.00 held Eid hagelag kurs i støyping av hypertufa.
Kurset finn stad på Langeland på Nordfjordeid, og det vil vare i ca 4-5 timar.

Prisen på kurset vert kr 900,-. Dette inkluderer det meste av materialer og eit lite måltid .
Påmelding til Elin på tlf 99161392 eller mail eidhagelag@yahoo.no

Det er Gro Haga frå Viksdalen som er kurshaldar. Gro har i mange år vore tilsett som sekretær i Hageselskapet.

Plantetrau i hypertufa er små og store trau støypt av sand, sement og torv. Traua har eit røft og ubehandla uttrykk og vert ofte nytta til å lage små fjellhagesamfunn.
Foredrag med Eli Kjær i Hornindal

Leiaren i Eid hagelag har fått telefon frå Hornindal hagelag om at Eli Kjær skal være på Raftevolds hotell torsdag førstkomane kl. 19. Ho skal snakke om "Kjende og ukjende busker og tre til heilårshagen".

Medlemmene i Eid hagelag er hjarteleg velkomne.

Eli Kjær er landskapsarkitekt og har drive med prosjektering av grøntanlegg i private hagar og gardstun. Ho har vore aktiv i Hagelselskapet i ulike verv lokalt og sentralt, og har halde mange foredrag og kurs. Ho er oppteken av plantebruk og komposisjon og har prøvd ut mykje nytt i eigen hage.