onsdag 3. mars 2010

Foredrag med Eli Kjær i Hornindal

Leiaren i Eid hagelag har fått telefon frå Hornindal hagelag om at Eli Kjær skal være på Raftevolds hotell torsdag førstkomane kl. 19. Ho skal snakke om "Kjende og ukjende busker og tre til heilårshagen".

Medlemmene i Eid hagelag er hjarteleg velkomne.

Eli Kjær er landskapsarkitekt og har drive med prosjektering av grøntanlegg i private hagar og gardstun. Ho har vore aktiv i Hagelselskapet i ulike verv lokalt og sentralt, og har halde mange foredrag og kurs. Ho er oppteken av plantebruk og komposisjon og har prøvd ut mykje nytt i eigen hage.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar