onsdag 10. mars 2010

Fotokurs 15. april

Fleire gonger har medlemer ytra ønske om å lære seg meir om fotografering i hagen. Vi har vore så heldige å få Tim Øsleby til å halde eit kveldskurs for oss.

Datoen er sett til 15. april kl 19.00. Det er sett av ca 3 timar til kurset. Kurset vert i Lars Lunde (Fotodoktoren) sine lokale i Nordfjordeid sentrum.

Pris for kurset: Medlemmer 150,- og ikkjemedlemmer 200,-

Kurset vil kunne ta for seg det mest grunnleggjande for digital fotografering på generelt plan. Dvs korleis få bilder inn på pc, korleis holde orden på bileta, og korleis bruke dei. Korleis kvart enkelt kamera virkar blir for mykje å gå inn på på ein kveld, så her bør deltakarane lese eigen brukarrettleiing for kameraet.

Det blir råd om korleis ta betre bilete, generelt og blomsterbilete generelt. Stikkord: Tenke lys og bakgrunn, kva ein tek med i biletet osv.

Dersom det er interesse for det, kan det bli aktuelt med eit oppfølgingskurs til hausten.

Er du intressert, send mail til eidhagelag@yahoo.no eller på telefon til Herdis 95056239


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar