tirsdag 6. desember 2011

Populært adventsmøte på Kyrkjetunet

Den 24.november arrangerte vi ein kreativ kveld i lag med blomsterdekoratør og gartnar Johannes Nome, der vi verkeleg fekk utfalde oss med edelgran, kongler, kornellgreiner i både raudt og grønt, vakre kvite juleroser og masse anna flott. Johannes viste oss nokre grunnprinsipp for å lage både kransar og andre dekorasjonar, og demonstrerte teknikkane sine for oss. Han var også veldig behjelpeleg med å gå rundt og bistå dei om lag 25 kreative damene som hadde møtt opp. Vi hadde sett grensa ved 25, og det heldt akkurat med den store salen på Kyrkjetunet. Dette freistar til gjentaking neste år.

Her kan du sjå nokre glimt frå kvelden, og fleire av dei fine produkta: (alle bilete er tekne av Anna Wuttudal)