tirsdag 14. juni 2011

Med Naturvernet på tur søndag 19.juni

NATURVERNFORBUNDET I EID ØNSKER HAGELAGET MED PÅ SJØLVSTUDIE TUR TIL UTE/INDRE LOTSBERGDETTE OMRÅDET ER BLOMSTER RIKT OG SPENNENDE. BILDA ER FRÅ SAMME OMRÅDE I MAI.

TID:19 JUNI på en søndag.
START FRå IDRETTSHALLEN KL.14.00

KONTAKTPERSON: OTTAR ØIEN E-POST oreidaro@online.no
mobil99203228 H.TLF.578862578