torsdag 4. november 2010

Julemøte med interessant gjest torsdag 18. november

I år har vi bestemt oss for å lage ein liten variasjon på julemøtet vårt, og har fått tak i ein person frå Florø, som skal snakke om vestlandshagar, og ikkje minst vise flotte hagebilete til lyst, nytte og ikkje minst inspirasjon!

Gjesten heiter Fred Arild Grøneng, og han vil vise oss foredraget "Vestlandshagar - ei reise i hagar på Vestlandet og plantene der."

Grøneng har vore aktiv i Hageselskapet sidan 1990 og har i samband med det besøkt
mange hagar. Som plantesamlar er det plantene og samplantingane som er
det mest interessante for han. Han tykkjer hagerommet, natur- eller menneskeskapt,
er interessant.

Hagane i foredraget finn ein i tre Vestlandsfylke, og bilda
er tekne på ulike hageturar over fleire år og på to reportasjereiser for
Norsk Hagetidend saman med Bjørg Raybo. Foredraget er meint å presentere
hagane som type og plantene som er valde for å skape hageuttrykket. Såleis
vil foredraget gje tips både om aktuelle planter og kor dei vil trivast i
hagen.Vestlandshagen kan både vere ei utfordring og ei velsigning å skape,
for klima og jordsmon er både utfordrande og gunstig på same tid i våre
strók.


Han har også arrangert tematurar til Kina og dreg på sin femte tur i påska
2011, denne gongen også med cruise på den Gule Flod og Tibet lagt inn. Det
vil også bli plass til ein kort presentasjon av turprogrammet på møtet. Om du tykkjer det høyrest spanande ut, kan du ta ein kikk på denne linken.'

Møtet vert på Stokkenes gjestegard torsdag 18. november kl 19.00.
Vel møtt til ein trivelig kveld med servering og lotteri i god hagelagsstil :)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar