torsdag 28. oktober 2010

Eid kommune er nå på banen!

Straks etter at forrige litt frustrerte innlegg vart skreve, kom det inn ein epost frå Eid kommune der dei seier at dei gjerne vil bidra til at Eid kan få seg ein kommuneblome. Det er Stanislawa Voldsund som er vår kontaktperson, og så får vi sjå etter kvart korleis ho vil legge opp prosessen. Oddvin Vonheim frå fylkesstyret informerte oss om korleis dei har gjort det andre stader. Dei fleste har nedsett ein komite der ein har ein representant frå kommunen, ein politikar, ein frå det lokale hagelaget og evt. fleire. Desse kjem så fram til ei to-tre alternativ, som så blir oversendt ei fylkesdekkande nemnd med desse medlemene: fylkesordførar Nils R. Sandal, fylkesstyreleiar Olav Lunden frå KS og Fred Arild Grøneng frå fylkesavdelinga av Det norske hageselskap. Der blir den endelege avgjerda fatta.

På årsmøtet tirsdag 26.10., og tidlegare på Facebook-gruppa vår, kom det fram fleire uformelle forslag til blome:

Skogstorkenebb (Geranium sylvaticum)
Raud jonsokblom (Silene dioica)
Enghumleblom (Geum rivale)
Flikmelde (Atriplex hastata)

Dei som har synspunkt på kommuneblomen til Eid og gjerne vil kome med forslag, kan gjerne det. Skriv ein kommentar etter dette innlegget, skriv på Facebookgruppa vår (søk på Eid Hagelag), eller kontakt nokon av oss i styret på epost eller telefon.

Vi kjem tilbake med meir om dette seinare.

Biletet her er av ei Julerose (helleborus).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar