onsdag 15. september 2010

Årsmøte tirsdag 26.okt.

Tirsdag 26 oktober kl 20.00 blir det årsmøte i hagelaget.

Møtet vert i dei gamle apotekerlokala i rådhuset.

Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling
2. Konstituering-val av ordstyrar, møtereferent og to til å skrive under på referatet.
3.Årsmelding
4.Rekneskap
5. Endring av vedtekter
6. Val
7.Innkomne saker

Dersom du har saker til årsmøtet, må dette være styret i hende innan 24. oktober. Send gjerne forslag til eidhagelag@yahoo.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar