mandag 31. oktober 2011

Kva skjer og har skjedd?

ÅRSMØTET I EID HAGELAG
Først vil eg kort informere om årsmøtet i Eid hagelag den 18.10. Da valet var unnagjort sat vi att med eit styremedlem mindre. Vi vil takke Elin Grinde for ein kjempebra innsats i styret i fleire år. Ho har vore sekretær, og har teke mykje ansvar for arrangementa våre, både når det gjeld det praktiske og ikkje minst ved å bidra med kreative idear! Tusen takk for innsatsen Elin. Vi håper vi får sjå deg på tilstelningane våre i framtida også.

Vi fekk inn ein ny vara, og det er Olav Lefdal. Takk til deg som sa ja til å stille. Vi kjem til å måtte kalle inn vara fast på styremøta framover fordi vi manglar eit styremedlem. Ellers held vi fire fram i styret: Anna Wuttudal, Merethe Kjølberg, Linda Honningsvåg og Herdis Bergset som leiar. Marit Frislid held fram som ekstern kasserar.

FYLKESÅRSMØTE
Ellers deltok Anna, Linda og Herdis på årsmøtet i fylkeslaget i Hornindal sist helg. Der fekk vi undervisning i å legge inn informasjon på den nye nettportalen til Hageselskapet. Vi i vårt lokale hagelag har vår eiga side der vi kan legge ut informasjon om lokale arrangement etc. Ta ein kikk på den, vi kjem til å legge ut den same informasjonen på begge stadene framover, og så får vi vurdere om bloggen blir overflødig.

HAGETUR TIL ENGLAND
Så vil eg til slutt informere om ein hagetur til England til våren. Tidlegare sekretær Gro Haga i Hageselskapet Sogn og Fjordane er i gang med planlegginga av ein eksklusiv hagetur til England i pinsa 2012. (24.5.-29.5.). Dette er saksa frå informasjonen vi fekk på årsmøtet i helga: "Vi satsar på å besøkje nokre av dei mest profilerte hagane i England. Satsar på hagar som ein ikkje når så lett via offentleg kommunikasjon frå London"

Dette er ein unik sjanse til å få ein reint hagerelatert tur i hageverdas mekka: England. Nokre av desse hagane er ikkje så lett tilgjengelege for turistar utan bil, fordi dei ligg avsides til. Det er snakk om Wisley Garden, Sissinghurst, Great Dixter og små, private hagar. Dei må ha med minst 20 for at det skal bli noko av. Pris er ikkje fastsett enda, det kjem etter kvart når ting er litt meir spikra.

Wisley Garden finn du informasjon om her: http://www.rhs.org.uk/gardens/wisley.
Sissinghurst: http://www.nationaltrust.org.uk/main/w-vh/w-visits/w-findaplace/w-sissinghurst-castle/w-sissinghurstcastlegarden-photo_gallery.htm
Great Dixter: http://www.greatdixter.co.uk/gardens.htm

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar