mandag 3. oktober 2011

ÅRSMØTE 18. OKT.

Nå er det tid for årsmøte igjen, og dette blir på Eid rådhus, i lokala til det gamle legekontoret.

Klokkeslett 19.30. Merk deg at du må gå inn frå baksida av rådhuset!

Det blir dei vanlege årsmøtesakene, og så vil Elin Grinde vise oss bilete frå alle arrangementa vi har hatt det siste året. Du vil få eit gjensyn med kjekke hageopplevingar, og kanskje få eit glimt av deg sjølv eller kjende! Vi har nokre flinke fotografar i styret, og dette blir garantert ei oppleving av frodige bed og fargerike blomar ein mørk haustkveld. Kaffi og kaker blir det også.

Har du forslag og idear til ting du saknar, lovar vi å vere åpne for desse! Vi i Eid hagelag har ein ambisjon om å auke medlemstalet i året som kjem, og treng kreative forslag for å få til dette.

VEL MØTT!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar