søndag 8. januar 2012

PROGRAM 2012

GODT NYTTÅR TIL ALLE HAGEVENNER!

Nå har vi laga program for hageåret 2012 i regi av Eid hagelag, og sendt til redaksjonen for Årboka. Veit du ikkje kva Årboka er? Dersom du er medlem av Hageselskapet får du kvart år i januar tilsendt eit hefte som blir gjeve ut av Hageselskapet Sogn og Fjordane. I dette heftet finn du ein oversikt over planlagde aktivitetar for dei aktive Hagelaga i fylket. Vi legg ut programmet vårt her også, så har du tilgang til det fleire stader.


MARS
01.03. Eid Kyrkjetun kl. 19.00. Annlaug Rygg: Den matnyttige hagen. Frå frø til ferdig produkt.
21. mars kl. 19.00 på Fjordly. Hagedesignar Yvonne Dengin, kjend frå “Kjærlighetshagen” på NRK. Tema: Korleis bruke uterommet i dag, korleis tenkje hageplanlegging og heilskap, den moderne naturhagen. Vi legg opp til samkøyring frå Nordfjordeid. Ta kontakt.

APRIL
12. april. Eid kyrkjetun kl. 19.00. Hagekonsulent Heine Hågensen frå Stokke med foredraget “Årstidssirkelen”. Tema er fargeplanlegging i hagen. Sjå heimesida http://www.grytingengard.no/.

MAI
10.05. Kl. 18.00 på busstasjonen. Hagevandring hos Magnhild Stokkenes. Magnhild sår hundrevis av sommarblomster i drivhuset sitt, og i tillegg står tulipanane i fullt flor nå. Vi tek ein kaffekopp i grønne omgivnader i drivhuset.
19.05. Hagetur til Sunnmøre. Oppmøte 09.00 på busstasjonen på Eid. Besøk hos rhododendroneksperten Ole Johnny Larsen i Spjelkavik, Viddals gartneri og hagesenter i Brusdalen og besøk hos Turid Mork Bakke, Volda.

JUNI
02.06. Kl. 11.00 Stor hagemarknad på Almenningen, Eid. Det blir sal av vafler/kaffe. Vi har også sal av hageplantar til ein rimeleg penge (mykje å spare for deg med nyetablert hage, og muleg å skaffe seg plantar ein ellers ikkje får tak i). Vi har også med oss ulike hageaktørar, både profesjonelle og andre, som har stiklingar, sommarblomster og anna interessant til sals. I tillegg har du sjansen til å få ekspertråd når det gjeld plantar; stell, krav til veksttilhøve og liknande. Få også med deg den spektakulære PLANTEAUKSJONEN, der du i tillegg til å gjere eit plantekupp av dei skjeldne også på kjøpet får oppleve eit show med rappkjefta auksjonarius og engasjert bodgjeving! Følg med i Fjordabladet for annonsering.
14.06. Oppmøte kl. 18.00 på busstasjonen. Gunnhild og Gudmunn Humborstad i Hornindal. Rhododendronblomstring, skjeldne tre, og uvanleg flott hageanlegg. Arrangementet kan bli endra, men dette blir annonsert.

AUGUST
12.08. 1000 åpne hagar i Eid. Hagevandring i fleire hagar i Eid. Dette er eit landsomfattande arrangement i regi av Hageselskapet. Sjå annonse.

SEPTEMBER
06.09. Oppmøte kl. 18.00 på busstasjonen. Vi besøker Unni og Arne Krumsvik på Haugane. Dei har ein hage med mykje steinbed, murar, viser bruk av stein i hagen.

OKTOBER
Årsmøte

NOVEMBER
Adventsmøte med laging av kransar og juledekorasjonar.

Vi i hageselskapet Eid hagelag ynskjer alle velkomne på arrangementa våre, uansett om du er medlem eller ikkje. Ver merksam på at det kan kome fleire hagevandringar i tillegg til dei som blir annonsert her. Nærare informasjon om arrangementa våre blir alltid kunngjort i Fjordabladet, på bloggen vår http://www.eidhagelag.blogspot.com/, på Eid hagelag si side på Hageselskapet sine nettsider eller på Facebookgruppa Hageselskapet Eid hagelag. Nytt i år er hagemarknaden vi skal ha i byrjinga av juni. Vi har ikkje alt i boks enda, men har tenkt å samle fleire spennande ressurspersonar og aktivitetar, og vi vonar dette kan vekke hageinteressa til Eidarane. Håpet er at vi får fint vårvær, men vi tåler også ei regnskur! I år deltek vi også på 1000 åpne hagar, og det gler vi oss til. Da vil vi ynskje alle eit GODT HAGEÅR, og VEL MØTT!
Med helsing styret i hageselskapet Eid hagelag.
Snart er det vår......

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar