torsdag 17. mars 2011

Beskjæring av frukttre og bærbusker

Torsdag 17. mars inviterte hagelaget og Eid bondelag til kurs om beskjæring av frukttre hjå Anna Wuttudal og Gunnvald Hildenes på Hildenes.

Det var Rune Vereide frå Gloppen som tok turen over fjorden for å undervise oss. Til dagleg jobbar han ved Norsk Landbruksrådgjevning, så han hadde virkelig mykje å lære vekk om dagens tema.

Demonstrasjonen starta med nokre ord om kva reiskapar som eigna seg til denne typen arbeid.

Dette morelletredet har fått vokse relativt fritt i nokre år, så her skulle Rune Vereide få boltre seg fritt med sekatør og sag. Mange forgreiningar gjer at lyset ikkje slepp godt inn i tredet, og ein del av desse forgreiningane bør vekk. Greiner som er skadde, eller som gneg mot kvarandre må fjærnast.

Eit godt tips undervegs er å ta eit steg tilbake undervegs, og studere tredet, slik at ein får eit godt overblikk over korleis arbeidet skrid fram.

Eit prinsipp Vereide tykte var verdt å prøve å halde seg til var å la ein hovudstamme vekse opp til ynskt trehøgd. Vidare fokuserte han på kor viktig det var å få godt med lys inn i trekrona.


Om du ser godt etter på biletet ser du at greina han held handa på no er klipt ganske langt frå stammen (omlag ei saksebreidd). Grunnen til at han klipper den såpass lang, er at då kan nye skot komme frå greinstammen som står att. Dersom det skulle komme bakterier i "såret", vil det ikkje så lett angripe stammen som greina veks ut frå.
Det er ikkje berre klippereiskapa som skal være gode. Han hadde med seg ein god stige som eigna seg svært godt når ein skal komme nær tredet.Den har tre føter, og er lett å få plassert trygt under tredet.


Rune vereide og leiaren i hagelaget, Herdis Bergset i ivrig diskusjon ved kaffibordet etter demonstrasjonen.

Vereide anbefalte ei bok som heiter Nyttedyr, skadedyr og sjukdom i frukt- og bærhagen, skriven av Olav Sørum.

Ein stor takk til vertskapet, Anna og Gunnvald, som var så gjestfrie og stilte både frukttre og stova si til disposisjon! Det gjorde utruleg godt med traktorvafler og ein god og varm kopp kaffi etter ei noko kjølig økt utandørs!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar